Hope and Expectation

Hope and Expectation
ความหวัง กับ ความคาดหวัง

ฉันอยากมีความสุข
I wish I’m happy.

ฉันอยากมีคนให้ฉันได้มอบความรักให้
I wish there is someone to love.

ฉันอยากมีคนที่รักฉัน
I wish there is someone who love me.

ฉันอยากมีครอบครัวที่อบอุ่น
I wish I’m in the warm family.

ฉันอยากได้กำลังใจในยามท้อแท้
I want moral support when downhearted.

ฉันอยากมีสุขภาพแข็งแรง
I wish I’m healthy.

ฉันอยากมีหน้าที่การงานที่ดี
I wish I can grow up in my career path.

ฉันอยากมีเงินไว้จับจ่ายใช้สอยตามที่ฉันปรารถนา
I wish I have enough money to support all my need.

ฯลฯ
etc.

นี่คงเป็นตัวอย่างของความต้องการพื้นฐานของคนทั่วๆไป
ว่าแต่…มันคือความหวัง หรือความคาดหวังกันล่ะ
These are normal human’s fundamental needs.
But..either they are hope or expected?

ความหวัง…ถ้ามันเกิดขึ้น เราจะมีความสุข
ความคาดหวัง…ถ้ามันเกิดขึ้น เราจะมีความสุข
If my hope become true, I will happy.
If my expectation become true, I will happy.

ความหวัง…ถ้ามันไม่เกิดขึ้น เราอาจจะมีความสุข
ความคาดหวัง…ถ้ามันไม่เกิดขึ้น เราจะมีความสุข…(?)…ฉันว่าไม่นะ…
If my hope not become true, I might be happy.
If my expectation not become true, it’s a problem, right?

สำหรับฉัน
ความหวังเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้ฉันมีกำลังใช้ชีวิตต่อไป
ส่วนความคาดหวัง หลายครั้งเป็นสิ่งบั่นทอนกำลังใจของฉัน
For me… Hope inspires me to live.
But expectation may devastate my power.

ถ้าคนเราไม่มีความหวัง เราจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร
ถ้าคนเราไม่มีความคาดหวัง ชีวิตเราอาจจะมีความสุขมากขึ้นนะ
Without hope, why do I live for….
But without expectation, I might be a happier girl 😉

สุขสันต์วันเกิดธัญลักษณ์
Happy Birthday to me 🙂
HBD2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s