Hope and Expectation

ความหวัง กับ ความคาดหวัง ฉันอยากมีความสุข ฉันอยากมีคนให้ฉันได้มอบความรักให้ ฉันอยากมีคนที่รักฉัน ฉันอยากมีครอบครัวที่อบอุ่น ฉันอยากได้กำลังใจในยามท้อแท้ ฉันอยากมีสุขภาพแข็งแรง ฉันอยากมีหน้าที่การงานที่ดี ฉันอยากมีเงินไว้จับจ่ายใช้สอยตามที่ฉันปรารถนา ฯลฯ นี่คงเป็นตัวอย่างของความต้องการพื้นฐานของคนทั่วๆไป ว่าแต่…มันคือความหวัง หรือความคาดหวังกันล่ะ ความหวัง…ถ้ามันเกิดขึ้น เราจะมีความสุข ความคาดหวัง…ถ้ามันเกิดขึ้น เราจะมีความสุข ความหวัง…ถ้ามันไม่เกิดขึ้น เราอาจจะมีความสุข ความคาดหวัง…ถ้ามันไม่เกิดขึ้น เราจะมีความสุข…(?)…ฉันว่าไม่นะ… สำหรับฉัน ความหวังเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้ฉันมีกำลังใช้ชีวิตต่อไป ส่วนความคาดหวัง หลายครั้งเป็นสิ่งบั่นทอนกำลังใจของฉัน… Read more “Hope and Expectation”